Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold

Kompetanseutvikling

Systematisk kompetanseutvikling er en forutsetning for at Statsbygg skal nå sine mål og beholde dyktige medarbeidere. For deg betyr det mulighet for å bygge på det du allerede har av kompetanse, kvalifikasjoner og evner.

Hos oss ligger ansvaret for kompetanseutvikling både hos medarbeider og leder. Den enkelte medarbeider skal fokusere på egen utvikling. Lederen skal sørge for at avdelingen som helhet har den nødvendige kompetansen. Dette er en viktig del av våre medarbeidersamtaler og karriereplanlegging.

Gangbro. Foto: Eirik Hagesæter

I Statsbygg går vi ulike veier for å bygge og videreutvikle medarbeiderne våre:

Gjennom det daglige arbeidet

I arbeidet med opplæring og utvikling av medarbeiderne fokuserer vi først og fremst på utvikling gjennom det daglige arbeidet. I kontakt med ulike fagmiljøer og erfarne kolleger er det mye å lære!

Statsbyggskolen

Statsbyggskolen er Statsbyggs eget utdanningstilbud med opplæring som strekker seg over alle fagområder i organisasjonen. Les mer om Statsbyggskolen.

Stipendordningen 

Statsbygg har en god stipendordning for høyere etter- og videreutdanning. Les mer om denne ordningen.

Karriereprogram i prosjektledelse

Statsbyggs program i prosjektledelse skal bidra til at vi blir anerkjent som en av de beste byggherrene i Norge når det gjelder ledelse og styring av byggeprosjekter. Ingen liten ambisjon! Les mer om karriereprogram i prosjektledelse