Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold

Arbeidsmiljø

For å beholde gode fagfolk og sikre rekrutteringen av nye, bruker Statsbygg ressurser på å tilrettelegge for gode arbeidsforhold.

Statsbygg skal være et godt sted å jobbe gjennom ulike faser av livet. Tillit, respekt, takhøyde og trygghet skal til enhver tid kjennetegne virksomheten vår.

Trivsel, helse, miljø, sikkerhet

Et godt arbeidsmiljø betyr mye når man skal velge arbeidsplass. Vi er opptatt av trivsel og positivt engasjement hos våre medarbeidere, og legger til rette for tiltak innen områdene lederskap, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, en helsefremmende arbeidsplass og en velfungerende vernetjeneste.

 

Byggeplass. Foto: Leif Gabrielsen

Medarbeidermålinger

For å lære mer om organisasjonen og kunne forbedre arbeidsmiljøet, gjennomfører Statsbygg årlige målinger av arbeidsmiljøet. Resultatene fra den siste medarbeiderundersøkelsen viser at 86 prosent av våre medarbeidere er godt eller meget godt fornøyd med arbeidsplassen sin.

Ulike faser i livet

Fleksibel arbeidstid er et kjærkomment gode for småbarnsforeldre som må innom barnehagen på vei til jobb. Våre eldste medarbeidere har større behov for fridager enn nyansatte studenter. I Statsbygg bruker vi de verktøyene vi har og lederne er opptatt av å imøtekomme medarbeidernes behov for tilrettelegging, for eksempel hjemmekontor.

Inkludering og samfunnsansvar

I Statsbygg jobber vi aktivt med tiltak for å senke sykefraværet, ansette flere personer med tilretteleggingsbehov og opprettholde pensjonsalderen. Statsbygg har inngått en avtale med NAV om et inkluderende arbeidsliv, IA. Les mer om inkluderende arbeidsliv på NAVs nettsider.

Moderat kvotering

Statsbygg er en av 12 statlige virksomheter som deltar i et pilotprosjekt med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Moderat kvotering ligger nokså tett opp mot det alminnelige kvalifikasjonsprinsippet. En søker med innvandrerbakgrunn som er tilnærmet likt kvalifisert den beste kandidaten, kan foretrekkes etter regelen om moderat kvotering. Les mer om pilotprosjektet på regjeringen.no.