Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Bryggen

Statsbygg har fått i oppdrag av Riksantikvaren å reetablere grunnvatnet under Bryggen i Bergen. På den måten ønskjer ein å hindre at kulturlaga i bygningane på Bryggen rotnar og sig meir enn dei har gjort til no.

Ved bygginga av SAS-hotellet i 1979–80 blei det sett ned ein spuntvegg rundt hotellet for å stabilisere massane. Grunnvatnet siv no langsamt ut langs denne spuntveggen. Grunnvatnet er med på å bevare kulturlaga som bygningane ligg på, ved å hindre tilførsel av oksygen. Les meir om kulturlaga og grunnvatnet og kvifor dette er viktig for Bryggen i Bergen.
 

Tverrsnitt

Målet er å heve grunnvatnet til éin meter under bakkenivå og stabilisere det der. Mellom tiltaka er "no-dig"-strømper, infiltrasjonssystem og vassmagasin under bakken. Les meir om desse og andre tiltak som blir utførte

Oppdragsgivar Riksantikvaren
Byggjestad Bryggen i Bergen
Byggjetid 2010-2013
Status Gjennomføring
Anteken kostnad av tiltak 45 mill. kr.
Prosjektnummer 11936
Prosjektleiar Trond Liane
 

Oppdatert: 16.09.13