Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Domus Medica, tilbygg

Domus Medica på Gaustad er i dag hovedsted for undervisning ved medisin-, odontologi- og ernæringsstudiet ved Universitetet i Oslo. Ca 1000 studenter og 350 ansatte er tilknyttet bygningen.

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utvide Domus Medica/Domus Odontologica. Bakgrunnen er:

  • økt opptak av studenter ved Det medisinske fakultet
  • etablering av Senter for fremragende forskning (SFF)
  • behov for frigjøring av lokaler ved Det odontologiske fakultet i Geitmyrsvn. 69
  • ny medisinforskerlinje 
  • behov for utvidelse av dyreavdelingen

Valgt entrepriseform for byggefasen er Generalentreprise. Lean Construction/Trimmet Bygg søkes i størst mulig grad implementert i både planlegging og utførelse av byggefasen.

Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet
Prosjektering / Byggeledelse Se prosjekteringsgruppe
Byggested Sognsvannsveien 9, Oslo
Brutto bygningsareal 10.860 kvm - se detaljer
Miljø Les mer.
Byggestart / Ferdigstillelse 21. juni 2010 / ca. august 2012
Status Ferdigstilt 2013
Kostnadsramme 524,7 mill. kr. (prisnivå 01.07.2011)
Prosjektnummer 11707
Prosjektleder Hans Thomas Holm

 


Oppdatert: 01.11.12

Domus Medica - kart
Plankart - byggegrenser

Domus Medica - modellbilde
Domus Medica tilbygg

Eksteriør, natt
Arkitekt: HRTB Arkitekter AS