Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Framsenteret

FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning består av rundt 500 forskere fra 20 institusjoner som driver tverrfaglig forskning innen naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap. Miljøverndepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for en utvidelse av dagens bygg. Gjennom den planlagte utvidelsen blir institusjonene samlokalisert.

Framsenteret er en videreføring av Polarmiljøsenteret. Dagens bygg er på 14.800 m² og ble tatt i bruk i 1998. Det nye bygget er forutsatt plassert parallelt med eksisterende bygg, på sørsiden.

Nybygget prosjekteres som passivhus og er et pilotprosjekt i "Framtidens byer".

Forprosjektet ble levert oktober 2012, og Statsbygg avventer vedtak om finansiering før igangsetting av detaljprosjekt/byggefase.

Oppdragsgiver Miljøverndepartementet
Prosjektering Samspillskontrakt med Hent AS
Byggested Hjalmar Johansens gate, Tromsø
Brutto bygningsareal ca 10.000 kvm
Miljø Les mer.
Oppstart / Ferdigstilling Ikke fastsatt
Status Forprosjekt ferdig
Kostnadsramme Ikke fastsatt
Prosjektnummer 11787
Prosjektleder Robert Ekanger

 


Oppdatert: 19.03.13

Klikk på bildet for evt. større format.

Oversiktsbilde
Framsenteret i dag

Skisse

Skisse, revidert forprosjekt
Illustr.: PKA Arkitekter, Rambøll og HENT