Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Svalbard globale frøhvelv

Svalbard globale frøhvelv er et sikkerhetslager for frø til fri benyttelse for internasjonale og nasjonale genbanker over hele verden. Frøhvelvet sto ferdig i 2008. Statsbygg var byggherre og eier i dag anlegget med ansvar for vedlikehold og teknisk drift.

Frøhvelvet er i sin helhet plassert i utsprengt fjell ved foten av Platåfjellet, med et portalbygg i betong som eneste synlige eksteriørmessige element. Hele anlegget er lagt i den delen av permafrosten som ikke blir berørt av temperaturvariasjoner.

Oppdragsgiver Landbruks- og matdepartementet
Utenriksdepartementet
Miljøverndepartementet
Totalprosjektering
inkl. arkitektonisk utforming
Barlindhaug Consult AS og Multiconsult AS
Byggested Platåfjellet, bak Longyearbyen lufthavn,
Svalbard
Bygningsmessige fakta Portalbygg i betong, tunnel av korrugerte stålrør,
tunnel i fjell, fryselager (tre haller)
Oppstart / ferdigstilling Oppstart skisseprosjekt 2005
Status Ferdigstilt februar 2008
Prosjektkostnad 48,35 mill. kr
Kunstverk Dyveke Sanne med "Perpetual Repercussion"
Prosjektleder Magnus Bredeli Tveiten

 


Tegning
Modellbilde. Barlindhaug as

Nattbilde
Dyveke Sanne: "Perpetual Repercussion"
Foto: Jaro Hollan

Hall, innside
Tverrtunnell. Foto: Jaro Hollan