Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

HiT Porsgrunn. Nytt auditorium

Statsbygg har fått i oppdrag å vere byggherre for utvidinga av Høgskolen i Telemark, Porsgrunn.

Utvidinga består av eit nytt auditorium med 360 plassar, etablering av kafé/fellesarealer i tilknytning til auditoriet samt utviding av biblioteket med cirka 300 m2. Det er ein føresetnad for prosjektet at bygga blir liggjande inntil den noverande bygningsmassen slik at fellesareala kan utnyttast i størst mogleg grad.

Høgskolen i Telemark har i perioden 2002 til 2009 hatt ein årleg vekst av studentar på 7 prosent. Utvidinga av studiestaden i Porsgrunn skal betre kontorforholda og studenttilboda på høgskolen.
 

Oppdragsgivar Kunnskapsdepartementet
Prosjektering Totalentreprise
Byggjestad Kjølnes ring, Porsgrunn
Brutto bygningsareal ca 1600 kvm
Miljø TEK10-5%
Byggjestart / ferdigstilling april 2013 / april 2014
Status Byggjefase
Kostnadsramme 73 mill. kr (prisdato juli 2012)
Prosjektnummer 11932
Prosjektleiar Espen Lund Olsen

Oppdatert: 24.09.13

Modell

Modellbilete

Plantegning

Situasjonsplan, skisse. Klikk for større format
Arkitekt: Arken Arkitektkontor