Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Ambassaden i Kathmandu - ambassadørbustad

For Utanriksdepartementet skal Statsbygg byggje ny ambassadørbustad i Kathmandu, Nepal. Den nye residensen skal omfatte areal for representasjon og den private bustaden til ambassadøren.

Prosjektet medfører at det nylig ferdigstilte kanselliet og ambassadørbustaden blir samla på same tomta i eit heilskapleg ambassadeanlegg. .

Det er lagt vekt på å bruke lokale materiale og løysingar som samsvarer med lokal byggjeskikk.

For å ta omsyn til mangel på vatn blir det bygd tankar for oppsamling av regnvatn som skal brukast til vatning, sanitær, bilvask og eventuell sløkking av brann. Lågt energiforbruk skal oppnåast ved bruk av solfangarar til oppvarming av vatn.

Oppdragsgivar Utanriksdepartementet
Prosjektering Kristin Jarmund Arkitekter AS
MRB and Associates
Niels Axel - byggjeleiar
Entreprenør Sharma & Co.
Byggjestad Kathmandu, Nepal
Brutto bygningsareal 883 kvm
Miljø Les meir.
Byggjestart / Ferdigstilling August 2010 / 1. halvår 2012
Status Ferdigstilt
Kostnadsramme 26 mill. kr. (juli 2011)
Prosjektnummer 11580
Prosjektleiar Rigmor Leirvik

 


Klikk for større format.
Statsbygg / arkitekt skal krediterast.

Modellbilde
Kristin Jarmund Arkitekter AS

Eksteriør
Byggingen skrir fram. Snart ferdig...