Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Brukerutstyrprosjekt

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet å gjennomføre innkjøp av brukerutstyr til det nye operahuset.

Brukerutstyrsprosjektet er et tilleggsoppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet til Statsbygg. Prosjektet er organisert som et delprosjekt under Prosjekt Nytt Operahus. Midler til brukerutstyret gis som en tilleggsbevilgning, og kostnadsrammen pr. 15. mars 2005 er på 159 mill. kr. Brukerutstyrprosjektets mål er å bidra til å realisere det overordnede målet for Prosjekt Nytt Operahus; innenfor styringsrammen og prosjektets hovedfremdriftsplan.

Hva er brukerutstyr?

Med brukerutstyr menes alt av løst inventar og utstyr som ikke er en del av byggeprosjektet eller teaterteknisk utstyr, men som er nødvendig for at det nye operahuset i Bjørvika skal kunne tas i bruk. Foruten nyanskaffelser omfatter prosjektet også utstyr som kan flyttes fra dagens operadrift i Folketeaterbygningen.

Brukerutstyrstyre

For å styrke prosjektgjennomføringen og sikre overordnede prioriteringer og beslutninger i valg av brukerutstyr er det etablert et brukerutstyrstyre bestående av Den Norske Opera (direktør og prosjektkoordinator) og Statsbygg (prosjektdirektør og prosjektleder brukerutstyr). Statsbygg har det administrative gjennomføringsansvaret for brukerutstyrprosjektet, og er organisert som eget delprosjekt under Prosjekt Nytt Operahus.

DNO er medansvarlig

Den Norske Opera er medansvarlig for at prosjektet gjennomføres innenfor kostnadsrammen på 159 millioner kroner og ansvarlig for at egen fagkompetanse er tilgjengelig og blir best mulig utnyttet der dette er formålstjenlig for prosjektet. Videre er DNO ansvarlig for den praktiske gjennføringen av alt overflyttbart utstyr og at den økonomiske rammen for dette arbeidet oppfylles.

Rådgivere

Rådgiverne som bistår Statsbygg og Den Norske Opera i brukerutstyrprosjektet er Snøhetta - Interiørarkitekt, Nosyko - Myke og harde verksteder, Rambøll og TPC - teaterteknisk utstyr, RREH (Ing. Rasmussen AS, Reinertsen Engineering ANS og Erichsen og Horgen) - Lyd og bilde og GRIP - Miljørådgiver.