Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Budsjettkostnader pr. 15. januar 2002 *

Byggekostnader
2.500 mill.
Godkjente endringer DNO
22 mill.
Kunstnerisk utsmykking
30 mill.
SUM
2.552 mill.
Rensing av tomt
54 mill.
Skipsbarriere
54 mill.
Total forprosjektkalkyle
2.660 mill.
Usikkerhetsavsetning for Statsbygg
170 mill.
Statsbyggs styringsramme
2.830 mill.
Overordnet usikkerhetsavsetning
500 mill.
Bindende kostnadsramme
3.330 mill.

* I St.prp. 48 (2001-2002) er det fastsatt prinsipper for oppjustering av kostnadsramme i tråd med prisutviklingen.

* Statsbyggs styringsramme for Prosjekt Nytt Operahus var pr. mars 2005 indeksregulert til 3.332 mill. kroner.