Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Kort historikk 1998-2008

I 1999 bestemte Stortinget at Statsbygg skulle utarbeide forprosjektet for Prosjekt Nytt Operahus.

Det betyr at Statsbygg har ansvaret for gjennomføringen og resultatet av prosjektet med hensyn til kostnad, fremdrift og kvalitet. Statsbygg kjøper prosjekterings- og byggetjenester i det private markedet, men har ansvaret for den faglige koordineringen og kvalitetssikring av prosjekterende rådgivere, entreprenører og leverandører.

 

 

 

 


              
                  1998:
Forslag til Stortinget om å bygge et nytt operahus på Vestbane-
                   tomta. Ikke flertall for byggested. 
                  1999: Tre byggsteder blir foreslått: Vestbanen, Bjørvika og Folketeater-
                  bygningen. 15. juni går flertallet i Stortinget inn for Bjørvika.
                  2000: Internasjonal arkitektkonkurranse. 240 forslag fra hele verden
                  kommer inn. 22. juni vinner arkitektfirmaet Snøhetta. 
                  2001: Forprosjekt for det nye operahuset utarbeides.
                  2002: Stortingsproposisjonen om det nye operahuset legges frem og
                  vedtas 16. juni. Forberedende arbeider starter.
                  2003: Grunnarbeider starter 17. februar.
                  2004: Grunnstein legges ned av H. M. Kongen 3. september.
                  2005: Scenetårnet, operaen høyeste punkt, står ferdig 11. mai.
                  2006: Innredningsarbeidene og steinlegging starter.
                  2007: Byggeprosjektet ferdigstilles vinteren.
                  2008: Innflytting, prøvedrift og åpningsforestilling (12.april)