Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Utsmykkingsutvalget for Prosjekt Nytt Operahus

Kultur- og kirkedepartementet nedsatte 6. september 2002 et eget utsmykkingsutvalg for Prosjekt Nytt Operahus.

Utsmykkingsutvalget  

skal blant annet uttrykke visjoner og ambisjoner for utsmykkingen, for derigjennom å identifisere og prioritere utsmykkingsoppgaver for operahustes omgivelser, dets eksteriør og interiør.

Utvalget skal forestå arbeidet med åpne konkurranser og prekvalifisering med etterfølgende lukkede konkurranser. Likeledes skal Utvalget foreta eventuelle innkjøp og direkte engasjement av kunstnere. Utvalget skal også føre tilsyn med gjennomføringen av utsmykkingsarbeidene og sørge for rettidig og kvalitetsikret overlevering. Rammen for den kunstneriske utsmykking er 30 mill. kroner.

KORO - Kunst i offentlige rom  

er statens fagorgan for kunst i offentlige rom (tidl. Utsmykkingsfondet) og er kunstfaglig ansvarlig for utsmykkingsprosjektet. Fondet har oppnevnt de tre kunstneriske konsulentene og har overordnet ansvar for den kunstfaglige gjennomføringen, kontrahering og oppfølging av de kunstneriske prosjektene.

19. august 2003 ble en modell av taket med kunstnerisk bearbeidelse presentert for pressen. Det ble også vist eksempler på kunstnerisk bearbeidede stålplater som skal kle både scenetårn, teknisk tårn og fasader. Andre elementer det har vært arbeidet med er sceneteppet til Hovedscenen, og utsmykking i forbindelse med publikumsgarderobene i foajeen.

Utsmykkingsutvalgets medlemmer:

Leder for utvalget:
Leif Terje Løddesøl - styreleder for Den Norske Opera, Kultur- og
kirkedepartementets representant i utvalget

Hilde Andersen
- regissør Den Norske Opera
Oddvar I. N. Daren - billedkunstner
Anne Knutsen - kunsthåndverker
Kjetil Trædal Thorsen - prosjektdirektør Snøhetta
Sonja Wiik - billedkunstner
Per Jørgen Østensen - prosjektleder Statsbygg
Erik Engerud - arkitekt. Sekretær for utvalgets leder


Informasjon


 The New Opera House (.pdf 2008)
English project presentation (.pdf 2005)
Den Norske Opera og BallettInformasjonsansvarlig:
Avd.dir. Mette Nordhus