Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Reguleringsplan

Plan- og bygningsetaten i Oslo og Statsbygg ble høsten 2008 omforent om et forslag til ny regulering for prosjektet R6. Bystyret i Oslo vedtok i sitt møte 13.mai 2009 ny reguleringsplan for Teatergata 9, Keysersgate 6 og 8. Deretter har Plan- og bygningsetaten gitt rammetillatelse for prosjektet og første igangsettingstillatelse er innvilget 17.august 2009. Byggingen kom deretter umiddelbart i gang ved at Veidekke Entreprenør AS startet opp entreprise K201 Bygging.

R6 fugleperspektiv
til større versjon (må ikke beskjæres)

Viktige elementer i forslaget:

* Reguleringsformål: Offentlig bygning / Spesialområde bevaring / Gågate

* Høyde og uttrykk på nybygg i Teatergata 9 i forhold til omkringliggende bebyggelse og plass 

* Oppgradering og aktivisering av det offentlige byrommet mellom Munchs gate og Teatergata

* Antikvariske hensyn 

* Strukturering og opprydding i taklandskapet 

Planområdet

Forslaget omfatter tre eksisterende bygninger; Keysers gate 6, Keysers gate 8 og Teatergata 9 med tilliggende plass. Keysers gate 6 og 8 skal ombygges og restaureres mens Teatergata 9 er revet og vil bli erstattet med et nytt bygg i 12 etasjer.

Plassen i forkant av det nye R6 blir inngangsporten til det nye regjeringsbygget. Det legges vekt på å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på denne åpne plassen. Bygget knyttes sammen med regjeringsbygg R5 med en kulvert under Teatergata.

Keysers gate 8, Statens enkekasse

Statens enkekasse er opprinnelig oppført i tre etasjer i 1899 i nyrenessansestil. I 1955 ble det bygget på med tre etasjer. Bygget skal behandles som fredet, fredningen omfatter utvendig fasade i alle etasjer og interiør i deler av bygget. Bygget oppgraderes til høyverdig kontorstandard i samråd med Riksantikvaren.


R6 gateplan