Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Regjeringskvartalet

I terrorangrepet på Regjeringskvartalet 22. juli 2011 mistet åtte mennesker livet og mange ble skadet. Det ble omfattende skader på flere av bygningene i kvartalet. Statsbygg forvalter og drifter ni bygninger i Regjeringskvartalet på vegne av staten.

Etter terrorangrepet har Statsbygg gjennomført et omfattende prosjekt med verdisikring, opprydding, sanering, reparasjon og rehabilitering.

Målsettingen i prosjektet har vært: 

  • Sikre og sanere de mest skadede bygningene til et nivå som kan være utgangspunkt for enten sanering eller gjenoppbygging.
  • Reparere og rehabilitere de minst skadede bygningene til samme tekniske og operative stand som før hendelsen.
  • Les mer om arbeidsomfanget.
  • Les om status på arbeidet. 
Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, (tidl Fornyings-, administrasjons-
og kirkedep.)
Entrepriser Se entreprenøroversikt
Byggested Regjeringskvartalet, Oslo
Brutto bygningsareal Se oversikt
Miljø Les om avfallsbehandling
Oppstart Juli 2011
Ferdigstilling Høsten 2013
Status Gjennomføringsfase
Kostnadsestimat 570 mill. kr 
Prosjektnummer 12060
Prosjektsjef Anders Wethal

 


Oppdatert: 30.09.13

Kart
Se større kart

Høyblokka med sikringsduk
Høyblokka med sikringsduk.
Foto: Tor Heimdahl

Brakkerigg
Brakkerigg, september 2011

Kontaktpersoner i Statsbygg:
Anders Wethal, prosjektsjef 
- mob. 958 18 141
Pål Weiby, kommunikasjon,
- mob. 922 333 95