Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Arbeidet

Statsbygg opprettet i slutten av juli en prosjektorganisasjon med sju delprosjekter. Prosjetet har følgende oppgaver:

Oppgaver

 • Rydde grunn/utearealer
 • Sikring
  - Rydde fasader
  - Fjerne og rive løse materialer
  - Redusere risiko for nedfallselementer fra vegger, tak og vinduer
 • Verdisikring
  - Kunst og verdifulle elementer
  - Dokumenter og Pc’er
  - Personlige eiendeler
 • Kartlegging
  - Hvilke lokaler kan tas i bruk
  - Hvor skadet er bygningene og hva kan rehabiliteres
 • Opprydding/sanering i bygningene

Kontorer

De fire mest ødelagte bygningene (Høyblokken, R4, S-blokken og Y-blokken) som er helt ute av drift, utgjør rundt 80.000 kvadratmeter. Det berører cirka 2.000 arbeidsplasser og kontorer.

Vinduer

I Regjeringskvartalet fi nnes det mange vinduer, og mange av dem ble skadet i udåden. For eksempel er det om lag 250 vinduer i G-blokken og 300 vinduer i Grubbegata 1. Bare i Y-blokken er 320 vinduer ødelagt. I S-blokken står det igjen 10-15 vinduer i fasaden mot Møllergata 19 som ikke er ødelagt. Resten er skadet eller knust/blåst inn. I Høyblokken er stort sett alle vinduer i 1. til 12. etasje ødelagt. Øverste etasjer ble skjermet da fasaden er inntrukket i forhold til øvrig fasade, og her er kun et fåtall vinduer knust. Fem containere med vindusdeler fra G-blokken er lagret, for at det skal pusles sammen igjen. Og tilnærmet alle vinduer er i ferd med å tas ut for restaurering på et eksternt verksted.

Avfall

Normalt har Statsbygg en planlagt avfallshåndtering basert på en forhåndskartlegging av mengder. Denne gangen var det selvsagt ikke mulig å ha dette klart på forhånd. Denne kartleggingen har Statsbygg gjort i ettertid, parallelt med at det har vært sendt ut avfall. Per 1. desember har Statsbygg levert 900 tonn, hvorav 250 tonn er asbestforurenset bygningsavfall. Asbestforurenset bygningsavfall behandles forskriftsmessig og kjøres til separat nedgravning i tilrettelagt deponiområde.
Asbestforurenset papir er kjørt til forbrenning i egnet anlegg i Sverige. Mengden anslås til 100 tonn. Prosjektet har hatt fi re rensestasjoner for rensing av objekter og dokumenter for støv - med og uten asbest.

Byggeplassgjerdet

Byggeplassgjerdet er 3,6 meter høyt og cirka 650 meter langt. Det vil bli etablert mange små vinduer i gjerdet, slik at det er mulig å se inn på byggeplassen.

Rydding

Statsbygg vil ventelig holde på å rydde i Høyblokken frem til mai 2012. I de andre bygningene vil vi bli ferdige i henholdsvis februar (Y-blokken), mars (R4) og april/mai (S-blokken). Arbeidet med vinduer i G-blokken vil pågå til høsten 2012.

Entreprenører

Les mer.


Kontainere

Miljøsortering

Kartutsnitt

Byggeplassgjerde. Klikk for større format