Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Publikasjoner, veiledninger og verktøy

Du finner dokumenter til nedlasting flere steder på Statsbyggs nettsider. Her viser vi deg til noen av disse stedene.

Vil du bestille disse eller andre publikasjoner i papirutgave, send en e-post til postmottak@statsbygg.no

Diverse publikasjoner Åpent rom, årsmelding mm.
Brosjyrer. Bøker
Informasjonsmateriell om enkeltprosjekter.
Faktaark Om byggeprosjekter, arrangementer, andre enkelttema.
Informasjon og bilder av ferdigstilte bygg. 
Sluttrapporter for FoU-prosjekter finnes under det enkelte prosjektet.
Et utvalg av Statsbyggs kontraktsdokumenter til nedlasting.
Kulturminnevern

Tekniske o.a. krav til et ferdig bygg/
anlegg samt krav til prosjekteringen. 
+ Tverrfaglig merkesystem (TFM)

Et utvalg veiledere og rapporter innen miljøområdet.
Se også beregningsverktøy for livssykluskostnader: lccweb.no 
klimagassregnskap.no Beregningsverktøy for klimagassutslipp fra byggeprosjekter. Les om.
Universell utforming Handlingsplan for universell utforming.
 
Nettsteder:
 
byggforalle.no Nettsted med informasjon om tilgjengelighet i offentlige bygg. Les om.
Nettsted for kulturplanlegging
lccweb.no Beregningsverktøy for klimagassutslipp fra byggeprosjekter

 


Oppdatert: 10.02.12

UB, Georg Sverdrups hus. Foto: Jiri Havran