Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Forskning og utvikling i Statsbygg

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) er Norges nest største næring og Statsbygg er en sentral aktør i denne. Innovasjon og effektivisering i denne næringen er av stor betydning både for Statsbygg og det norske samfunnet.

Statsbyggs forskning og utvikling (FoU) skal bidra til å utvikle vår egen virksomhet, og gjennom dette også til utvikling i bransjen for øvrig. Statsbygg har som mål å være et forbilde og en pådriver for forskning og utvikling innen BAE-næringen.

FoU-strategi 2013-2017

Statsbygg skal i perioden satse på disse programområdene:

  1. Kostnadseffektive bygg og kortere gjennomføringstid
  2. Effektiv og miljøriktig drift
  3. Konseptutvikling og rådgivning
  4. På vei mot nullutslippsbygg
    Les mer om disse programområdene.
    Les hele Statsbyggs FoU-strategi 2013-2017
     

 

Aktuelle BIM-relaterte fou-prosjekter

BIM står for bygningsinformasjonsmodell og -modellering og er en måte å digitalisere informasjon på.
Les om BIM. Statsbygg gjennomfører flere BIM-relaterte fou-prosjekter:

 

Andre aktuelle FoU-prosjekter

 
Rapport: Statsbyggs fou-arbeid i 2011.

Oversikt over fou-prosjekter.

 

 


Solceller Opera, fasade sør. Foto: Dag A. Ivarsøy
Solcellepaneler på Operaens
fasade, sør