Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

BIM - Bygningsinformasjonsmodell

BIM er en måte å digitalisere informasjon på - med dette kan man utvikle samhandlingen i byggeprosessene på nye måter. Her skjer alle endringer koordinert, og alle involverte kan hente ut den informasjonen de trenger.

BIM hjelper til med å koordinere, gi oversikt, sikre samhandling og fleksibilitet på tvers av fagområdene og å forenkle arbeidsprosessene mellom aktørene.

Hva betyr så det? Hva er nytteverdien? Hva betyr det for meg, som prosjekterende, entreprenør, eller leietaker?

Statsbyggs BIM-manual

Statsbyggs BIM-maual foreligger nå i versjon 1.2. Vi ønsker å bygge videre på denne og vil gjerne ha tilbakemeldinger.

Kontakt oss om BIM

Statsbygg er interessert i å komme i kontakt med bransjeaktører som har tanker rundt BIM, som ønsker å utveksle praktiske erfaringer eller har spørsmål for nærmere diskusjon.

Start med å sende en e-post til BIM-prosjektene i Statsbygg:  bim@statsbygg.no, eller kontakt en av oss direkte.

 


Skanne-bilde
Laserscan. Bergen tinghus
BIM-modell
3D BIM-modell. Bergen tinghus

Les om BIM og se film om laserscannig/BIM-modellering.
Rehabilitering av Bergen tinghus


Se wiki.buildingsmart.no for BIM-stoff og diskusjoner i bransjen

Last ned:
-BIM - en digital måte å bygge smartere på (2010) 

-BIM - a digital method for smarter building. Brochure 2010