Skriv ut med undersider

Statsbygg styrker seriøsitetsarbeidet

Publisert 21.11.2017

Statsbygg har inngått kontrakt med Omega AS. IT-systemet HMSREG skal styrke arbeidet for en seriøs byggenæring.

IT-systemet HMSREG har vakt stor interesse i byggebransjen. Systemet  hjelper byggherrer og entreprenører å følge opp seriøsitetskrav i leverandørkjeden. Dette gir mulighet til å invitere entreprenører til selv å gå inn i systemet for å oppdatere mannskapslister og følge opp egne ansatte i forhold til HMS-kort, kompetanse osv. 

Systemet hjelper dermed å oppfylle kravene i byggherreforskriften om at det skal føres elektronisk oversikt over alle som utfører arbeid på byggeplassen, og vil også lette arbeidet til Statsbygg med å godkjenne entreprenører i prosjektene, på grunnlag av etablerte kriterier.

- Vi har store forventninger til at HMSREG skal effektivisere seriøsitetsarbeidet i Statsbygg, sier avdelingsdirektør Tanja H. Dugstad. - Dette verktøyet gir oss bedre oversikt i våre prosjekter. I samarbeid med entreprenørene skaper vi en mer seriøs og bærekraftig byggenæring.

Statsbygg skal prøve ut systemet i noen prosjekter, før HMSREG rulles ut på alle byggeplasser. Systemet er også tenkt brukt til oppfølging av vedlikeholdsarbeid og mindre prosjekter som forvaltes gjennom rammeavtaler på Statsbyggs eiendommer.

-Vi i Omega er glade og stolte for å bli valgt av Statsbygg, sier avdelingsleder Jan Christian Brataas i Omega Project Systems. - Sammen med bransjen og andre IT-leverandører vil vi arbeide for å skape løsninger som både effektiviserer og styrker seriøsitetsarbeidet. Det skal lønne seg å drive seriøst.

Kontakt

Tanja Halonen Dugstad
Fung. avdelingsdirektør
Mob. 92021547
Send e-post
Stig Petter Pettersen
Seniorrådgiver
Mob. 99561535
Send e-post
×