Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Kontakt Statsbygg

Organisasjonsnummer: 971 278 374

Elektronisk fakturaadresse: 9908:971278374.  Les om faktura
 

- Kontakt Statsbyggs toppledelse
- Kontakt forvalterne våre
- Til Presserom - Til Kunderom

       - How to contact Statsbygg  

Statsbyggs hovedkontor
- Besøksadresse:
Biskop Gunnerus' gate 6 (Byporten)
0155 Oslo

- Postadresse:
Postboks 8106 Dep
0032 OSLO

Tlf:  +47 815 55 045
Faks: +47 22 95 40 01
E-post postmottak@statsbygg.no

Åpningstider hovedkontor:
Man.-torsdag: 07.30-16.30 (sommer: 15.30)
Fredag: 07.30-15.45 (sommer: 15.00)
Onsdag i påska: 07.30-12.00

Veibeskrivelse til Hovedkontoret

Statsbygg, region øst
- Besøksadresse:
Biskop Gunnerus' gate 6 (Byporten)
0155 Oslo

- Postadresse:
Postboks 8106 Dep
0032 OSLO

Tlf:   +47 815 55 045
Faks: +47 22 95 40 01
postmottak.EO@statsbygg.no

Statsbygg, region Midt-Norge
- Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 66
7012 Trondheim

- Postadresse:
Postboks 4433
Hospitalsløkkan
7418 TRONDHEIM

Tlf.:  +47 815 55 045
Faks: +47 73 99 38 01
postmottak.EM@statsbygg.no

Statsbygg, region sør
- Besøksadresse:
Storgata 162
3915 Porsgrunn

- Postadresse:
Postboks 254
3901 PORSGRUNN

Tlf:  +47 815 55 045
postmottak.ES@statsbygg.no

Statsbygg, region vest
- Besøksadresse:
Vestre Strømkaien 7
5008 Bergen

- Postadresse:
Postboks 35 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Tlf:  +47 815 55 045
Faks: +47 55 23 79 01
postmottak.EV@statsbygg.no

Statsbygg, region nord
- Besøksadresse:
Kaigata 4
9008 Tromsø

- Postadresse:
Postboks 338
9254 TROMSØ

Tlf:  +47 815 55 045
postmottak.EN@statsbygg.no 

Statsbygg region nord, Svalbard
Besøksadresse:
Vei 309
9170 Longyearbyen

- Postadresse:
Postboks 537
9171 LONGYEARBYEN

Tlf:  +47 815 55 045
Faks: +47 79 02 45 61
postmottak.EN@statsbygg.no

F A K T U R A - A D R E S S E R
 

Merk faktura med kontoret det skal til: - HK, Nord, Midt, Vest, Sør, Øst

Statsbygg Fakturamottak
Postboks 233
3901 PORSGRUNN