Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Nøkkeltall

Nøkkeltall fra Statsbyggs årsmeldinger.

2013
2012 2011
Brutto forvaltningsareal, millioner kvadratmeter 2,7 2,7 2,7
Husleieinntekter, milliarder kroner 3,7 3,6 3,5
Driftsresultat, milliarder kroner 1,0 1,1 1,0
Antall prosjekter levert 22 39 24
Totale investeringer bygg, milliarder kroner 3,06 3,2 3,0
Salg av eiendom (inkl. Vestbanen), millioner kroner 105,6 191,5 156,8
Kjøp av eiendom, millioner kroner 145,0 181,5 99,2
Renter til staten, millioner kroner 65,5 51,4 39,8
Utbytte til staten, millioner kroner - 193,0 - 12,0 - 19,0
Aktiva, milliarder kroner 36,0 32,5 31,5
Langsiktig gjeld, milliarder kroner 2,6 2,0 1,4
Ansatte 860 845 834
Årsverk 833 819  808

 

Les hele årsmeldinga


Oppdatert: 11.03.14