Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Statsbyggs visjon, mål og strategier

Vår visjon:  Statsbygg – statens førstevalg

 

Våre mål og hovedstrategier for 2011-2015:

Mål 1. Vi har fornøyde og lojale kunder

Hovedstrategi:
Vi skal være i forkant og møte kundens behov og forventninger, og tydelig kommunisere Statsbyggs styrker for eksisterende og nye kunder. 
 

Mål 2. Vi leverer til avtalt kostnad, tid og kvalitet

Hovedstrategi:
Vi skal sikre resultater gjennom systematisk arbeid og kontinuerlig forbedring.

 

Mål 3. Vi er en rollemodell for BAE-næringen

Hovedstrategi:
Vi skal gjennom våre leveranser være ledende i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen innen digitale verktøy, seriøsitet, kulturminnevern, arkitektonisk kvalitet og universell utforming.
 

Mål 4. Vi er miljøledende

Hovedstrategi:
Vi skal arbeide for redusert energibruk, miljøvennlig materialbruk og lokalisering av bygg, og systematisk og tydelig intern satsing på miljø.
 

Mål 5. Vi er en attraktiv arbeidsgiver

Hovedstrategi:
Vi skal utvikle, beholde og rekruttere dyktige medarbeidere.