Skriv ut med undersider

Statsbygg - statens største byggherre

Statsbygg er byggherre og organiserer, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter på vegne av staten. Prosjektene gjennomføres innen vedtatte rammer for økonomi, tid og kvalitet. 

Statsbyggs skal tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter. Vi skal også realisere vedtatt politikk innen arkitektur, statlig arealplanlegging, kulturminnevern og miljø

Årlig gjennomfører vi 120 større og mindre byggeprosjekter. Vi bygger blant annet høgskoler, tinghus, teater, museum, vei- og trafikkstasjoner og ambassader. Av disse blir 20-30 større prosjekter ferdigstilt hvert år. Byggene skal ha en god totaløkonomi og være utformet på en slik måte at de har en alternativ anvendelse.

Statsbygg er Norges største byggherre og eiendomsforvalter i sivil sektor, og har som mål å være best på bygg med mening.

Synnøve Lyssand Sandberg
Byggherredirektør
Mob. 93444430
Send e-post
×