Skriv ut med undersider

Nytt regjeringskvartal

Publisert 23.05.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartemetnet (KMD) har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge det framtidige regjeringskvartalet.

Ifølge foreløpig tidsplan skal dette omfattende byggeprosjektet stå ferdig i 2027.

Det viktigste som har pågått  i 2017, er plan- og designkonkurransen, også kalt arkitektkonkurransen. Sju konkurransedeltakere leverte i mai sine løsningsforslag for det nye regjeringskvartalet. I juni ble det klart at en jury hadde kåret forslagene Adapt og Lysning til de to beste. De to teamene bak vinnerforslagene var deretter i forhandlinger med Statsbygg om å få tildelt prosjekteringskontrakt.

Statsbygg besluttet i september å gå videre med Team Urbis som stod bak løsningsforslaget Adapt, og i november underskrev Statsbygg og Team Urbis prosjekteringskontrakten. Det innebærer at det er Adapt som legges til grunn for den videre utviklingen av nytt regjeringskvartal, og at Team Urbis sine arkitekter, ingeniører og andre rådgivere vil bistå Statsbygg med dette arbeidet. Se Adapt under nettsiden Konkurransen.

Etter arbeid med skisse- og forprosjekt blir det trolig i 2019 stortingsbehandling om byggestart og kostnadsramme. Dette kan gi byggestart i 2020.

Prosjektet fram til nå

Umiddelbart etter 22. juli 2011 startet Statsbygg arbeidet med å rydde, sikre og sanere regjeringskvartalet og å skaffe alle berørte departementer midlertidige lokaler.

I mai 2014 vedtok regjeringen hovedkonseptet for framtidig regjeringskvartal: Konsept øst. Beslutningen angir overordnede rammer og målsettinger for det nye regjeringskvartalet. Blant annet at det skal bygges mellom Akersgata og Møllergata og huse alle departementene med unntak av Forsvarsdepartementet, og at S-blokken, Y-blokken og R4 skal rives.

Statsbygg har revet S-blokken og er i gang med grunnarbeidene på S-tomta. Y-blokken og R4 rives i 2018-2019.

Statsbygg ferdigstilte i juni 2016 forslaget til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal. Planen ble vedtatt februar 2017.

10. mars 2017 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbyggs forslag til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal.

I juni 2016 lyste Statsbygg ut en begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse for den videre utviklingen av Regjeringskvartalet. Sju grupperinger ble plukket ut. Konkurransen startet i februar 2017 og hadde innlevering i mai.

Byggeprosjekt. Pågående
Regjeringsbygg

Regjeringskvartalet

0180 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Brutto bygningsareal: Ikke avklart. Trolig i størrelsesorden 100.000 kvm nybygg . I tillegg rehabilitering av eksisterende bygg
Foreløpig tidsplan:
2017-2018 Grunnarbeider/tilrettelegging S-tomta
2017-2019 Skisse- og forprosjekt
2018-2020 Riving av Y-blokka og R4
2020-2027 Detaljprosjektering og bygging
2023-2027 Innflytting
Status: Planleggings- og forprosjektfase
Kostnadsramme: Ikke fastsatt
Prosjektnummer: 1004901 Totalprosjektet

Les mer og last ned rapporter

Les mer på KMDs nettsider

Les juryrapporten fra 27. september 2017

Knut Jørgensen
Prosjektdirektør
Mob. 90086050
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post

×