Skriv ut med undersider

Om byggeprosjektene våre

Statsbygg er byggherre og organiserer, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter på vegne av staten.

Statsbygg er byggherre, men det er selvstendige arkitekter, ingeniørfirmaer og byggefirmaer som gjennomfører selve prosjekteringen og byggingen. Godt over 90 prosent av kostnadene i tilknytning til nybygg er innkjøpte tjenester, innkjøpt etter konkurranse.

De fleste av byggene vi er byggherre for forblir i vår portefølje. Men noen bygg, som de fleste universitetsbygg, blir eid og forvaltet av bruker selv, eller brukerens departement.

Byggeprosjekter omfatter: nybygg, påbygg og ombygging, restaurering og rehabilitering. Les mer om Statsbygg som byggherre.  

Fakta

Statsbygg har til enhver tid ca. 120 pågående byggeprosjekter inkludert ombygging og brukertilpasning. 10-20 større prosjekt blir ferdigstilt hvert år.

Synnøve Lyssand Sandberg
Byggherredirektør
Mob. 93444430
Send e-post
×