Skriv ut med undersider

Om utviklingsprosjektene våre

Statsbygg skal være rådgiver for staten og bidra til effektiv forvaltning av statlige arealer. I større eiendomsutviklingsprosjekter skal Statsbygg sikre de statlige interessene. 

Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker.

Arbeidet omfatter også planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For eksempel var Statsbygg en viktig aktør i utviklingen av Fornebuområdet og av det tidligere Rikshospital-området i Oslo sentrum til det som i dag heter Pilestredet park.

×