Skriv ut med undersider

Klimagassregnskap

Klimagassregnskap.no er en web-basert modell for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter. Det er et sentralt hjelpemiddel for å redusere miljøbelastningen i Statsbyggs prosjekter.  

Klimagassregnskap.no er den er den mest brukte modellen for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter i Norge i dag. Verktøyet, som ble lansert i 2007, er utviklet av Civitas, Numerika, Context med flere på oppdrag fra Statsbygg. Det har spilt en svært viktig rolle i å øke kunnskapen om årsakene til klimagassutslipp i bygge- og utviklingsprosjekter. Dagens verktøy på klimagassregnskap.no vil fungere ut 2017. Fra 2018 tar Statsbygg i bruk en ny løsning utviklet av finske Bionova.  

Helhetlig perspektiv

Modellens styrke er det helhetlige perspektivet. Utslippsberegningene inkluderer materialbruk, energibruk og transport i driftsfasen, samt energibruk og transport i byggefasen i et livsløpsperspektiv. Modellen kan brukes som både planleggings- og dokumentasjonsverktøy. Den kan også brukes til å undersøke hvilke kilder som bidrar mest, og hvilke tiltak og endringer som vil redusere utslippene. Statsbygg har obligatorisk bruk av klimagassanalyser i alle større byggeprosjekter.

Spørmål? Kontakt:

Zdena Cervenka
Seniorrådgiver
Mob. 95191622
Send e-post
Siri Martiradonna
Seniorrådgiver
Mob. 90658426
Send e-post
NYTTIGE NETTSIDER

×