Skriv ut med undersider

Øvrige prosjekter

Analysearbeid

Prosjektleder: Morten Haveraaen
Ulike typer strategiske analyser i Statsbygg.

ICO/TC 59 Byggevirksomhet

Prosjektleder: Frode Mohus
Støtte til komitéarbeid i Standard Norge.

SN/K 296 Samfunnssikkerhet

Prosjektleder: Håkon Einstabland
Støtte til komitéarbeid i Standard Norge.
Les mer hos standard.no.

SN/K Klimagassregnskap i bygg

Prosjektleder: Zdena Cervenka
Støtte til komitéarbeid i Standard Norge.

Property Data Marketplace

Prosjektleder: Ling Shi
Prosjekt finansiert av EU, med Statsbygg som en av flere partnere. Skal utvikle en metodikk for å kunne innhente eiendomsdata fra ulike åpne kilder og sammenstille og levere disse dataene til ulike formål. Slike data er i dag ofte vanskelig tilgjengelig, og manglende tilgang er et hinder for innovasjon. I Statsbygg studeres data brukt i risiko- og sårbarhetsanalyser, og data om statlig eiendomsmasse.

Bygging og forvaltning på Svalbard i et langsiktig klimaperspektiv

Prosjektleder: Morten Haveraaen

Prosjektet skal gi Statsbygg et kunnskapsunderlag for å drive langsiktig forvaltning av eksisterende bygg og konstruksjoner på Svalbard, og for å kunne planlegge fremtidige bygg.

×