Treff på (253)

Bergen akuttsenter for ungdom

/ StartPage / Prosjekt og eiendom / Byggeprosjektene /
Bergen akuttsenter for ungdom

30.10.2017

Statsbygg er byggherre for Bergen akuttsenter for ungdom mellom 15-18 år. Senteret bygges for Bufetat, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.


Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

12.09.2017

På oppdrag fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo gjennomfører Statsbygg et rehabiliteringsprosjekt av skolens søndre fløy. 


Digibygg

07.07.2017

Digibygg er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter. 


BREEAM

31.07.2017

BREEAM er det ledende bygningsklassifiseringssystemet i verden for å designe og klassifisere bærekraftige bygninger. Mer enn 850.000 prosjekter og eiendommer er registrerte brukere, og mer enn...


×