Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Ledige lokale

Statsbygg skal sørgje for formålstenlege lokale til statlege leietakarar. Eigedommar som ikkje har statlege leigetakarar, kan anten bli solgt eller leigd ut til private i påvente av statlege behov.
Les meir om leige og sal.

Vi har for tida desse ledige lokala. Ta kontakt med regionkontora våre så vi kan fortelje meir om eigedommane.

 

 Eigedom / Type
 
Kommune Ledig areal, ca Kontakt
Eksteriør Frogner hovedgård Frogner hovedgård, vestfløyen
Skien 825 kvm Region sør 
Stein-Inge Kval-Engstad
Eksteriør Grooseveien Grooseveien 36 Grimstad 17.700 kvm Region sør 
Gunder Gundersen
Campus Kongsberg Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Kongsberg
Ledig fra 15.09.2015
 
 
Kongsberg 15.200 kvm Region sør
Christian R. Sølverød

Høgskolen i Hedmark, Kronborgv. 15 / kontor

Hamar 267 kvm Region aust
Høgskolen i Telemark, bygg D
Ledig fra 31.08.2015
Notodden 950 kvm Region sør 
Stein-Inge Kval-Engstad
Høgskoleni Østfold, Sarpsborg

Høgskolen i Østfold / undervisningslokale

Sarpsborg 8154 kvm Region aust
v/Stein Raakil
Statens hus Lillehammer

Statens hus i Oppland / kontor
 

Lillehammer 1020 kvm Region aust
Svinesund tidligerer tollsted

Svinesund tidligere tollsted / kontor og lager

Halden 783 kvm Region aust
v/Stein Raakil
Åker gård

Åker gård / kontor, møte m.m.

Hamar ulike Region aust