Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Om Statsbygg

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg har som mål å være statens førstevalg.

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbyggs oppgave er å tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og å realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø.

Statsbygg skal gi råd ved kjøp og leie av lokaler, være byggherre på vegne av staten, sørge for god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige husleieordningen. Statsbygg skal også sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter.

I det årlige tildelingsbrevet legger departementet rammene for Statsbyggs virksomhet. Les tildelingsbrevet for 2014.

Statsbygg organiserer, planlegger og gjennomfører om lag 160 prosjekter - større og mindre,  til enhver tid, hvorav 20-30 større prosjekter blir ferdigstilt hvert år.

Statsbygg har 860 ansatte. Hovedkontor er i Oslo og regionkontorene i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Organisasjonsnummer: 971 278 374
Elektronisk fakturaadresse: 9908:971278374


Oppdatert: 28.03.14


Les om
Statsbyggs virksomhet, nøkkeltall og generell informasjon