Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Illust: Sundt & Thomassen AS
Foto: Halvor Bjørngård
Copyright: Odd Tandberg. Foto: Jaro Hollan
 

Hva er kulturplanlegging?

Internasjonalt har det vært drevet kulturplanlegging i et par tiår allerede. Hva ligger i betegnelsen kulturplanlegging? Og hvorfor er det fortsatt aktuelt?

Kulturplanlegging er en dynamisk, flersidig og langsiktig virksomhet med overordnet vekt på:

  • Strategisk bruk av kulturelle ressurser som en integrert del av en byutviklingsstrategi
  • En bred definisjon av kultur og kulturelle ressurser som inkluderer kulturminner, lokale tradisjoner, kunst, underholdning, rekreasjon, medie- og kunnskapsindustri, sport, turisme, arkitektur og byforming
  • En sensitiv kulturell tilnærming til byutvikling og bypolitikk

Veiledere 2005 og 2011

Statsbyggs veileder fra 2005 Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder (pdf 2 MB), gir en introduksjon til fagfeltet med eksempler og innblikk i sentrale forutsetninger for å få til en vellykket kulturplanlegging i kommunen.

Veilederen fra 2011 beskriver ett av flere verktøy i kulturplanleggingen: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging (pdf 4 MB).

Heftene kan også bestilles fra Statsbygg.
 

Kryss.no

www.kryss.no er et nettsted om kulturplanlegging som springer ut fra prosjektet Kulturoppfølgingsprogram (KOP) som var initiert og finansiert av Statsbygg med bistand fra Norsk institutt for by- og regionplanlegging, NIBR og Arkitekthøgskolen i Oslo, AHO.

Målsettingen med Kryss.no er å stimulere offentlige aktører, kulturliv og næringsliv til forpliktende og kreativt samarbeid innen kulturplanlegging. Dette er også de primære målgruppene for kryss.no.

Kryss.no inneholder nyheter, reportasjer og fagstoff fra kulturplanfeltet i Norge og i utlandet.

 


 

Kryss-logo
kryss.no

 

 

Veileder 2005 (pdf 2 MB) 
Veileder 2011 (pdf 4 MB)