Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Nøkkeltal for eigedomsporteføljen

På vegner av staten eig og forvaltar Statsbygg 2350 bygningar fordelt på 600 eigedomskompleks. Av desse er 170 bygningar ved 67 eigedomskompleks i utlandet, i 55 land. Tilsaman forvaltar Statsbygg over 2,7 millioner kvadratmeter bygningsareal.

 

Eigedomstypar og -tal

Ambassadar og konsulat
Bygningar: 170
Eigedomskompleks: 67
Kvadratmeter: 97.000
 
    Regjeringsbygg
Bygningar: 20
Eigedomskompleks: 7
Kvadratmeter: 229.000

 

Barnevernsinstitusjonar
Bygningar: 322
Eigedomskompleks: 98
Kvadratmeter: 107.000
 
Tinghus
Bygningar: 15
Eigedomskompleks: 12
Kvadratmeter: 117.000 
Fengsel
Bygningar: 595
Eigedomskompleks: 46
Kvadratmeter: 379.000
 
Tollstader
Bygningar: 34
Eigedomskomplekser: 15
Kvadratmeter: 19.000
Fjell- og øydestover
Bygningar: 28
Eigedomskompleks: 6
Kvadratmeter: 2.000
 
Undervisn-/forskningseiged.
Bygningar: 527
Eigedomskompleks: 86
Kvadratmeter: 1.112.000
Kongelege eigedommar
Bygningar: 91
Eigedomskompleks: 5
Kvadratmeter: 42.000
 
Veg- og trafikkstasjonar
Bygningar: 46
Eigedomskompleks: 27
Kvadratmeter: 52.000
Kultureiged. og museer
Bygningar: 120
Eigedomskompleks: 27
Kvadratmeter: 133.000
 
Andre eigedommar
Bygningar: 224
Eigedomskompleks: 127
Kvadratmeter: 244.000
Offentleg administrasjon
Bygningar: 134
Eigedomskompleks: 59
Kvadratmeter: 335.000
 

 

Regionkontor og -tal

Statsbygg, region øst
Bygningar: 665
Eigedomskompleks: 148
Kvadratmeter: 1.090.000
 
Statsbygg, region sør
Bygningar: 325
Eigedomskompleks: 68
Kvadratmeter: 395.000
          Statsbygg, region vest
Bygningar: 447
Eigedomskompleks: 88
Kvadratmeter: 454.000
Statsbygg, region Midt-Noreg
Bygningar: 338
Eigedomskompleks: 88
Kvadratmeter: 393.000
Statsbygg, region nord
Bygningar: 362
Eigedomskompleks: 121
Kvadratmeter: 292.000

Sjå fordelinga av fylker/kommunar 
på dei fem regionkontora
.

Oppdatert: 11.03.14