Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Troll forskningsstasjon

Fotograf: Torgrim Rath Olsen

Adresse:

, 0000 Feil i postnummer

Eigedomstype:

undervisning og forskning

Kommune:

Utland

Tomteareal:

ca. 100 m2, 1 grunneigedom

Brutto golvareal:

ca. 800 m2

Leigetakarar:

-Norsk Polarinstitutt, Tromsø

Kontakt:

Region nord
Bente Næverdal