Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Statped nord, Tromsø

Adresse:

Gimleveien 68 , 9019 Tromsø

Eigedomstype:

offentleg adm. og tenesteyting

Kommune:

Tromsø

Tomteareal:

ca. 4 200 m2, 2 grunneigedommer

Brutto golvareal:

ca. 700 m2

Leigetakarar:

-Statped

Kontakt:

Region nord
Kathrine Julin Pettersen