Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Bangkok, Ambassaden i

Bygg:

-Stasjonssjefsbolig
-Tjenestebolig

Land:

Thailand

Tomteareal:

ca. 6 800 m2, 3 grunneigedommer

Brutto golvareal:

ca. 900 m2

Leigetakarar:

-Utenriksdepartementet

Kontakt:

Seksjon for utanlandseigedommar
Rigmor Leirvik