Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Buenos Aires, Ambassaden i

Fotograf: Statsbygg

Bygg:

-Kontor
-Stasjonssjefsbolig

Land:

Argentina

Tomteareal:

ca. 2 100 m2, 3 grunneigedommer

Brutto golvareal:

ca. 800 m2

Leigetakarar:

-Utenriksdepartementet

Kontakt:

Seksjon for utanlandseigedommar
Irene Vedøy