Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Statens hus i Oppland

Fotograf: Statsbygg

Adresse:

Storgata 170 , 2615 Lillehammer

Eigedomstype:

offentleg adm. og tenesteyting

Kommune:

Lillehammer

Tomteareal:

ca. 100 m2, 1 grunneigedom

Brutto golvareal:

0 m2

Leigetakarar:

-Fylkesmannen i Oppland
-Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal

Kontakt:

Region aust
Kjersti Kværner Hestetun