Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Trondheim trafikkstasjon

Adresse:

Sluppenvegen 4 , 7037 Trondheim

Eigedomstype:

veg- og trafikkstasjon

Kommune:

Trondheim

Tomteareal:

ca. 12 200 m2, 1 grunneigedom

Brutto golvareal:

ca. 3 100 m2

Leigetakarar:

-Statens Vegvesen Region Midt

Kontakt:

Region Midt-Noreg
Berit Østbyhaug Nervik