Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Statistisk sentralbyrå, Kongsvinger

Fotograf: Jaro Hollan

Adresse:

Otervegen 23 , 2211 Kongsvinger

Eigedomstype:

offentleg adm. og tenesteyting

Kommune:

Kongsvinger

Tomteareal:

ca. 29 700 m2, 1 grunneigedom

Brutto golvareal:

ca. 14 600 m2

Leigetakarar:

-Statistisk Sentralbyrå

Kontakt:

Region aust
Monica Skeimo