Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Statens Havarikomm For Transport

Fotograf: Jaro Hollan

Adresse:

Sophie Radichs Vei 17 , 2003 Lillestrøm

Eigedomstype:

offentleg adm. og tenesteyting

Kommune:

Skedsmo

Tomteareal:

ca. 19 100 m2, 1 grunneigedom

Brutto golvareal:

ca. 2 400 m2

Leigetakarar:

-Statens Havarikommisjon For Transport

Kontakt:

Region aust
Monica Skeimo