Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Riksarkivet

Fotograf: Odd Amundsen

Adresse:

Sognsveien 221 , 0862 Oslo

Eigedomstype:

offentleg adm. og tenesteyting

Kommune:

Oslo

Tomteareal:

ca. 20 700 m2, 3 grunneigedommer

Brutto golvareal:

ca. 31 600 m2

Leigetakarar:

-Arkivverket

Kontakt:

Region aust
Monica Skeimo