Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Eigedommar i region aust av type offentleg adm. og tenesteyting

11 eigedommar

NamnKommune
Justervesenet, Kjeller *Skedsmo
Løren transittmottak *Oslo
Oslo politidistrikt, hundetjenesten *Oslo
Oslo politidistrikt, ridestall *Oslo
Politihuset i Oslo *Oslo
Riksarkivet *Oslo
STAMI *Oslo
Statens Havarikomm For Transport *Skedsmo
Statens hus i Oppland *Lillehammer
Statens strålevernBærum
Statistisk sentralbyrå, Kongsvinger *Kongsvinger

Bilete finst for eigedommar merka med *