Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Region aust

Eiendommer i Oslo Kongsvinger trafikkstasjon Billingstad trafikkstasjonMagnormoen kontrollplassJessheim trafikkstasjon Lillestrøm trafikkstasjon Gjøvik trafikkstasjon Drøbak trafikkstasjonHøgskolen i Østfold, Sarpsborg Høgskolen i Hedmark,  Hamar Høgskolen i Hedmark, Evenstad Emma Hjorts vei 58, BærumHøgskolen i Lillehammer Høgskolen i Østfold, Halden Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark, Rena Nordbybråten Sivilforsvarsleir Veterinær grensekontrollstasjon GardermoenSvinesund tollkontorSvinesund tollsted (tidligere)Østby tollsted Ørje tollsted Åsnes tollsted Lutufallet tollsted Gardermoen tollsted Statens strålevernJustervesenet, Kjeller Statens hus i OpplandStatistisk sentralbyrå, KongsvingerStatens Havarikomm For Transport Åker gårdBlaker skanseHamar tinghus Moringen bolig for mor og barnKnappestøperen barne- og ungdomshjemSarpsborg barne- og ungdomshjem, avd. ØstheimØstfold ungdoms- og familiesenter, avd. TuneSarpsborg barne- og ungdomshjemSkiptvet omsorgssenter, avd. BrekkeveienGjøvik Omsorgsenter For Barn Follo korttidsinstitusjonÅs ungdomssenter Sole utredningssenterLierfoss barne- og ungdomshjemSkiptvet omsorgssenter, avd. FinlandsveienSkiptvet omsorgssenter, avd. EngskleivaLillehagen oppvekstsenterJong ungdomshjemGullhella barnevernsenterEidsvoll omsorgssenter for barnAkershus ungdoms- og familiesenter, TjernliaFjellet ungdomshjemStange ungdomshjemStange ungdomshjem, avd. HamarGrue barnevernsenterVien-senteretMjøsvoll ungdomshjemSeljelia senter for barnevernPolitiets Utlendingsenhet Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstaltUllersmo fengsel Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdelingHedmark fengsel, Hamar Avdeling Vestoppland fengselIndre Østfold fengsel, Trøgstad avdelingUllersmo fengsel, Kroksrud avdelingKongsvinger fengsel, avd. GHedmark fengsel, Ilseng Avdeling Hedmark fengsel, Bruvoll avd.Halden fengsel Kongsvinger fengsel, Vardåsen  Sarpsborg fengsel

Statsbygg, region aust forvaltar ein eigedomsmasse som utgjer omtrent 1.090.000 m² golvareal. Eigedommane ligg i fylka Østfold, Oslo, Akershus og mesteparten av Hedmark og Oppland.

Her blir eit utval av desse eigedommane viste. Spennet er stort: frå Lutufallet tollstad med eit golvareal på 62 m² til Politihuset i Oslo med 48 800 m², frå Høgskolen i Hedmark, Evenstad med eit uteareal på 660 000 m² som krev sitt, til det restaurerte 1880-talsinteriøret i Oslo bispegård som òg skal fungere for brukarar i dag.

Vel eigedom:

Vel eigedom eller by på kartet.
Liste over eigedommar

Søk:

Eigedomstypar:

barnevernsinstitusjon (25)

fengsel (16)

kongeleg eigedom (3)

kultureigedom, museer o.l. (12)

offentleg adm. og tenesteyting (11)

regjeringsbygg (7)

tinghus (3)

tollstad (8)

undervisning og forskning (23)

veg- og trafikkstasjon (8)

annan eigedom (4)

Kontakt:

Region aust Besøksadresse: Biskop Gunnerus' gate 6. 0155 Oslo, Postadresse: Postboks 8106 Dep. 0032 Oslo,
Tlf: 815 55 045, Fax: 22 95 40 01