Skriv ut med undersider

22. juli 2018: Åpning av midlertidig minnested

Publisert 20.07.2018

22. juli 2018 markeres med åpning av det midlertidige nasjonale minnestedet i Regjeringskvartalet, høymesse i Oslo Domkirke og arrangement på Utøya.

Statsbygg har vært byggherre for det midlertidige minnestedet i Regjeringskvartalet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Minnested er formet av 3RW arkitekter AS.

Minnested er lagt foran Høyblokken i Lindealléen på Johan Nygaardsvolds plass, og rett på utsiden av det kommende byggegjerdet for nybyggene i Regjeringskvartalet. Hovedelementet er navneveggen, laget av en transparent akrylvegg, med navn og alder på alle som ble drept 22. juli 2011. 

Glass og lys

Glass og lys er gjengående temaer i utformingen.Navneveggen er rammet inn av to glassplater på hver side og vil belyses på kveldstid av åtte lysarmaturer som er plassert bak veggen. Glass har vært et viktig symbol for manges opplevelse av hendelsen i Regjeringskvartalet 22. juli. Derfor har man ønsket å benytte dette materialet. 

Minnesstedet består av en kvadratisk ringmur på 15x15 meter som rammer inn  minnestedet, områder med glassgrus, samt trærne som hører til enden av Lindealléen.  Det er brukt 17 kubikkmeter resirkulert glass som er tromlet til glassgrus, 50 kubikkmeter betong og 150 meter med LED-lys. 

Området vil etter hvert bli en stor byggeplass, så det er satt opp noen elementer som vil bli starten på byggegjerdet til den kommende byggeplassen. Trærne er beskyttet mot det tromlede glasset det omgis av, ved hjelp av stålrammer rundt roten.

Her finner du programmet for minnesmarkeringene. 

Kontaktperson:

Jo Ulltveit-Moe
Ass. prosjektdirektør
Mob. 93468630
Send e-post
Stig Petter Pettersen
Seniorrådgiver
Mob. 99561535
Send e-post
×