Skriv ut med undersider

Byggekrav krever oppfølging

Publisert 09.03.2018

Strenge regler mot juks og sosial dumping i byggebransjen er svært viktig. Men det viktigste er at reglene følges opp.

Administrerende direktør Harald Nikolaisen skriver følgende i kronikk:

Oslo kommune har gjort som Statsbygg og går foran i byggebransjen. 

Til Aftenposten forteller finansbyråd Robert Steen at han innfører landets strengeste krav til faste ansettelser, faglært arbeidskraft og lærlinger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Bra!

Men i tillegg til å innføre klare regler, er det også viktig å ha systemer på plass for å sjekke at de faktisk følges.

Historie fra virkeligheten

Jeg har lyst til å dele en historie om en entreprenør, som ikke hadde planer om å oppfylle prosentkravet vi stiller om at en stor andel av arbeiderne i et byggeprosjekt skal være faglærte.

To dager før arbeidene skulle starte opp, orienterte entreprenøren om at det ikke ville benyttes faglærte. Entreprenør mente at kontraktarbeidet ikke var omfattet i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk.

Prosjektleder kontaktet ledelsen. Vi vurderte ulike løsninger, og hentet inn råd og hjelp fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Vi konkluderte med at det var uaktuelt å fravike kravet om faglærte.

Statsbygg opprettholdt kravet og utsatte oppstarten inntil saken ble løst. I ytterste konsekvens ville vi hevet kontrakten. Entreprenøren aksepterte vår vurdering og arbeidene startet opp med faglærte åtte dager etter at situasjonen oppsto. Prosjektet ble ferdigstilt til avtalt tid.

Mennesker og holdninger 

Episoden minner oss i Statsbygg om at regler til sist ikke handler om paragrafer, bøter eller sanksjoner. Det handler om mennesker og holdninger. Og tydelige reaksjoner når regler brytes eller krav ikke innfris setter standarder for bransjen fremover og bygger en kultur for gode arbeidsvilkår og kvalifisert arbeidskraft. Da må vi ha mennesker med kompetanse, holdninger og mot slik at vi sikrer at reglene overholdes ute på anleggsplassene.

Som en av de første i landet innførte Statsbygg for tre år siden betydelig skjerpede seriøsitetskrav. Nå skal vi evaluere om det vi har gjort har vært riktig og om det har vært nok. Vi skal se på alt fra kontrolltiltak og krav til oppfølginger og rapporteringer. I dette arbeidet vil Oslo kommunes modell være én av dem vi ser til.

Statsbygg har ledet an i arbeidet med å kreve mye av dem vi gir oppdrag til og med å følge opp dersom kravene ikke møtes. Det skal vi også fortsette med!

Harald Nikolaisen, administrerende direktør Statsbygg 

×