Skriv ut med undersider

Pris for SHA-arbeid

Publisert 02.02.2018

Gymnasbygget ved  Høgskulen på Vestlandet i Sogndal vant pris for godt arbeid med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Den gylne hjelm er en pris Statsbygg deler ut to ganger i året til byggeprosjekter som utmerker seg med gode resultater og meget godt SHA-arbeid.

Prosjektet har utmerket seg på flere områder:
• Det er konstruktivt samarbeid mellom byggherre og hovedbedrift.
• Inntakskontroll og oppfølging utføres på en god måte.
• Byggeplassen er ryddig og velorganisert og prosjektet har høy rapporteringsvillighet.
• Utfordringer knyttet til språk håndteres på en god måte.

God SHA-kultur følges opp daglig
Statsbyggs prosjektleder Reidar Søbstad takker Veidekke Entreprenør for godt samarbeid.

- Statsbygg følger opp SHA-arbeidet tett, men vi er helt avhengig av gode leverandører for at vi sammen skal kunne løfte bransjen innen SHA-arbeid. Vi skal ikke ha skader på våre byggeplasser og alle skal komme uskadet hjem, sier han.

Karianne Bergheim fra Høgskulen på Vestlandet overleverte blomster og gratulerte Svein E. Dale ved Veidekke Entreprenør AS distrikt Sogn og Fjordane, med prisen. Hun presiserte at SHA også er et viktig satsningsområde for høgskolen.

Veidekke Entreprenør var strålende fornøyd for å ha mottatt prisen som er en inspirasjon til videre arbeid med god SHA-kultur.

Kontakt

Reidar Søbstad
Prosjektleder
Mob. 90922118
Send e-post
Stig Petter Pettersen
Seniorrådgiver
Mob. 99561535
Send e-post
×