Skriv ut med undersider

Tar tak i taket

Publisert 22.02.2018

Statsbygg skal rehabilitere taket på det fredete Oslo fengsel avd. A, også kalt Botsfengselet. 

Etter anbudsrunde og evaluering, jobber Statsbygg for tiden med innstilling til totalentreprise. Det er planlagt å inngå kontrakt medio mars.

Avdeling A består av 13 bygg hvorav noen av dem henger sammen i fløyer. Takkonstruksjonene er i generelt dårlig stand med lekkasjer, sopp og råte flere steder. I tillegg planlegges det mulig etterisolering av loftsarealene for å få redusert varmetap gjennom taket og isdannelser. Arbeidet gjøres i tett dialog med antikvariske myndigheter.

Over alle takkonstruksjonene som er under arbeid, vil det blir montert et telt for å hindre vanninntrenging og for å skape bedre miljø for arbeiderne.

Prosjektet er planlagt gjennomført i to faser i samspill med totalentreprenøren. I løpet av 2018 skal tre bygg/fløyer utbedres. Denne fasen benyttes til læring og samhandling. Samtidig starter planlegging av fase to hvor målet er å få en fastprisavtale med oppstart våren 2019 for utbedring av resten av byggene.

Kriminalomsorgen flyttet ut av Botsen i september 2017 og de innsatte ble flyttet over til de nye modulfengslene på Ullersmo og Eidsberg. Fremtidig bruk av Botsen er ikke avklart.

Vern

Hele det gamle Botsfengslet, avdeling A med området innenfor ringmur samt forplassen (ved Egonporten) og Egon Olsens allé er fredet i forbindelse med Justisdepartementets landsverneplan. Fredningen skal sikre landets eneste botsfengsel, som var et viktig ledd i utviklingen av justissektoren. Formålet er også å sikre det komplette fengselsanlegget med sitt monumentale uttrykk. Prosjektet skal ta hensyn til Botsens antikvariske verdi.

Kontakt

Thore Haugen
Prosjektleder
Mob. 91825168
Send e-post
Mirjana M. Rødningen
Kommunikasjonsrådgiver
Mob. 48066674
Send e-post
×