Regionkontorene

Region Midt-Norge

Besøksadresse: Erling Skakkes gate 66
7012 Trondheim
Postadresse: Statsbygg, Region Midt-Norge, Postboks 4433 Hospitalsløkkan
7418 Trondheim

Telefon: +47 22 95 40 00
E-post: postmottak@statsbygg.no

Våre eiendommer ligger i Nordland (nord til Bodø), Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal samt én eiendom i Oppland og én i Hedmark.

Kjetil Lehn
Regiondirektør
Mob. 97021294
Send e-post

Region nord

Besøksadresse: Kaigata 4. 9008 Tromsø
Postadresse: Statsbygg, Region nord, Postboks 338
9254 Tromsø

Telefon: +47 22 95 40 00
E-post: postmottak@statsbygg.no

Svalbard

Svalbard besøksadresse: Vei 309
9170 Longyearbyen
Postadresse: Postboks 537
9171 Longyearbyen

Telefon:
+47 22 95 40 00
E-post: postmottak@statsbygg.no

Våre eiendommer ligger i Nordland (nord for Bodø), Troms, Finnmark og på Svalbard.

Kathrine Julin Pettersen
Regiondirektør
Mob. 91605897
Send e-post

Region sør

Besøksadresse: Storgata 162
3915 Porsgrunn
Postadresse: Statsbygg, Region sør, Postboks 254
3901 Porsgrunn

Telefon: +47 22 95 40 00
E-post: postmottak@statsbygg.no

Eiendommene våre ligger i Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Gro Bratsberg
Fung. eiendomsdirektør
Mob. 91883740
Send e-post

Region vest

Besøksadresse: Vestre Strømkaien 7
5008 Bergen
Postadresse: Statsbygg, Region vest, Postboks 35 Nygårdstangen
5838 Bergen

Telefon: +47 22 95 40 00
E-post: postmottak@statsbygg.no

Eiendommene våre ligg i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, samt to fengselseiendommer i Møre og Romsdal. 

Torbjørn Nævdal
Regiondirektør
Mob. 95119221
Send e-post

Region øst

Besøksadresse: Biskop Gunnerus' gate 6
0155 Oslo (Byporten)
Postadresse: Statsbygg, Region øst, Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: +47 22 95 40 00
E-post: postmottak@statsbygg.no

Eiendommene våre ligger i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

Beate Bomann-Larsen
Regiondirektør
Mob. 91823599
Send e-post

×