Skriv ut med undersider

Prosjekteringsgruppe

Dette er prosjekteringsgruppen for Campus Ås, SLP (Samlokaliseringsprosjektet).

  • Multiconsult AS
    med underleverandør Link Landskap
  • Henning Larsen Architects A/S
  • ØKAW AS Arkitekter
  • Hjellnes Consult as
  • NNE Pharmaplan A/S
×